Turabi Kayan’dan Tarım ve Orman Bakanı’na soru

Son günlerde ülke gündemine büyükbaş hayvan başına 10 TL otlatma parası istenmesiyle gündeme gelen Kırklareli’nde CHP’li vekil Turabi Kayan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye yazılı olarak cevaplandırması için soru sordu.

İşte o dilekçe

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Orman Bakanı Sayın Dr. Bekir PAKDEMİRLİ tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını; Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96.maddeleri gereğince saygılarımla arz ederim. 27.05.2020

Türabi KAYAN
Kırklareli Milletvekili

Hayvan yetiştiriciliği tarımsal üretimin ayrılmaz bir parçasıdır. Çünkü hayvansal üretim, bitkisel tarımdan elde edilen ürünlerle yapılabilmektedir. Yani hayvancılık tarımsal üretimdeki entegrasyondur.
Ülkemiz topraklarının daha verimli kullanılması ve Türk Çiftçisin refahının artırılması doğrudan hayvansal üretimin arttırılmasına bağlıdır. Ülkemiz hayvancılığı son dönemde bugüne kadar yapılmış az miktarda teşvik ve destekleme ile amacı dışında kullanılan mera alanları nedeniyle istenilen düzeye gelememiş ve her geçen gün daha da kötüye gitmeye başlamıştır.

Bu bağlamda;
1- 2002-2020 yılları arasında ülkemizdeki toplam mera alanı ne kadardır?
2- 2002-2020 yılları arasında imara açılan kullanılabilir tarım ve mera alanlarının ne kadarı yerleşim yeri, ne kadarı OSB olarak kullandırılmıştır?
3- Mera arazilerinden TOKİ’ye tahsis edilen miktar ne kadardır?
4- Mera alanlarının ne kadarı HES (hidroelektrik santrali), GES (güneş enerjisi santrali),RES (rüzgar enerjisi santrali) gibi santrallere ayrılmıştır?
5- Hayvancılığın desteklenmesi amacıyla mera alanlarının ücretsiz olarak hayvancılıkla uğraşan besicilere tahsisi düşünülmekte midir?
6- Bugüne kadar uygulamış olduğunuz yanlış hayvancılık politikaları sonucu azalan mera alanları nedeniyle besicilerin kaba yem ihtiyacını karşılamak için ne kadar yem ve saman ithalatı yapmayı planlıyorsunuz?
7- Bugüne kadar Türkiye’de hayvancılığın bitmesi için her türlü çabayı gösteren hükümetleriniz, bu noktada besicilikle uğraşan vatandaşlarımızın desteklenmesine yönelik ne tür çalışmalar yapmaktadır?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir