‘Kırklareli’de toprak değil şirketler korunuyor’

Kırklareli Milletvekili ve Meclis Çevre Komisyonu Üyesi Vecdi Gündoğdu, ”Çevre Bakanlığı ve ÇED kararları su ve toprak zenginliğimizi korumak yerine şirketlri koruyor” dedi.

Vecdi Gündoğdu, Aşağıdaki soruları Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını isteyerek TBMM’ye sundu:

18 yıldır AKP hükümetlerinin uyguladığı plansız ve çarpık sanayileşme; havası, suyu ve bereketli topraklarıyla Avrupa’nın da en değerli tarımsal üretim merkezlerinden birisi olan ülkemizde su ve toprak varlığımızı ve canlı yaşamını tehdit etmektedir.
İklim değişikliği ile birlikte doğanın rant uğruna akıldışı bir şekilde hoyratça kullanımı sonucu su temini ve beslenme günümüzün en önemli yaşamsal sorunu haline gelmiştir.
Bu doğrultuda;
1-İlk ÇED Yönetmeliği’nin yayımlandığı 1993 yılından günümüze kadar verilen ÇED kararları ve Bakanlığınızın uygulamaları sonucu su ve toprak zenginliğimiz korunabilmiş midir, korundu ise su ve toprak varlığımız ülkemizde ve Kırklareli’nde yıllara göre hangi oranda artmıştır?
20 yıl öncesine göre kıyasladığımızda daha zengin, bol ve sağlıklı su kaynaklarımız ve verimli tarım topraklarımız var mıdır?
2-Bakanlığınızdan son 20 yılda ülkemizde ve Kırklareli’nde ÇED raporlarının yüzde kaçı ÇED Olumlu, yüzde kaçı ÇED Gerekli Değildir, yüzde kaçı ÇED Olumsuz kararları çıkmıştır,
Bakanlığınızın aldığı kararların sektörel dağılımlara göre Petrol ve Madencilik sektörünün son 20 yıldaki ÇED Gerekli Değildir oranı doğal kaynaklarımızın, su ve toprağın korunması açısından bir tehlike arz etmekte midir?
3- Doğal ve sosyal yaşam için en riskli sektörlerden olan petrol ve madencilik sektörünün geleceğimiz, yaşamımız için daha az risk oluşturması için ilave hangi tedbirleri almayı düşünüyorsunuz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir