Kazanan Kırklareli halkı oldu

Kırklareli Vize’de yapılmak istenen “Termik Santral” hakkında Danıştay 6. Dairesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı verildi. Kararı Vize İnsan Doğa Yaşam Derneği açıkladı.

Karar sonucuna göre

Açıklanan nedenlerle;
1) Davacıların yürütmenin durdurulması istemlerinin kabulüne,
2) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 6352 sayılı Kanun ile değişik 27.
maddesinin 2. fıkrasında öngörülen şartların birlikte gerçekleştiği anlaşıldığından, Kırklareli
İli, sınırları içerisinde kalan “TKİ Vize Termik Santrali” yapımı için 135 ha. büyüklüğündeki
alanın “Enerji Üretim Alanı” olarak belirlenmesine yönelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından 27.10.2016 tarihinde onaylanan Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000
ölçekli çevre düzeni planı(E19 plan paftası) ve 2.10.31.1 sayılı plan notu değişikliği ile
Kırklareli ili 1/25.000 ölçekli il çevre düzeni planı ve 1.110, 3.3.7, 2.50 sayılı plan notları
değişikliğinin YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA karar verilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir