‘İşçilerimizle dayanışma içinde olacağız’

Cumhuriyet Halk Partisi Kırklareli İl Başkanı Alaaddin Güncer, haberluleburgaz.com sayfası için 1 Mayıs işçi Bayramı için bir yazı kaleme aldı.. İşte o yazı

Ülkemizde ve dünyada emek gücünün örgütlü mücadelesi sayesinde bugünkü konumunu elde etmiştir 1 Mayıs! Bir hak arama gününden daha çok hakların elde edildiği, işçi emeğinin unutulmadığı, örgütlü mücadelenin bayram gününe dönüştüğü büyük bir mücadelenin sembolüdür 1 Mayıs! Ancak, günümüzde hala emeğin gerçek hakkını elde edemediğini maalesef yaşıyoruz ve görüyoruz. Vahşi kapitalist sistem mevcut haliyle sürdükçe emek sömürüsünün devam etmesi de kaçınılmazdır. Bugün madende çalışan işçi de bankada çalışan beyaz yakalı da aynı sistemin içerisinde aynı sömürüye maruz kalmaktadır.

1980’den sonra bölgemizde hızla artan sanayileşme belirgin bir işçi sınıfı oluşturmuştur. Geçimini tarım ve hayvancılıkla sürdüren nesiller fabrikalarda çalışan nesiller haline dönüşmüştür. Kendi topraklarında tarımsal faaliyet gösteren, kendi hayvanını yetiştiren bir toplumdan fabrika işçiliğine dönüşen toplum yapısına geçilmiştir. Bunun sonunda köylerden kentlere doğru bir göç hareketi de başlamıştır. Köyden kente göç ile birlikte hangi koşullarda çalıştığını önemseyemeyecek, ne pahasına olursa olsun, hangi şartlar altında olursa olsun çalışması gereken bir toplumsa yapı da oluşmuştur.

Bölgemizdeki emeğin örgütlülüğü diğer bölgelerimize kıyasla daha iyi bir durumdadır. Çünkü örgütlü bir işçi sınıfının mücadelesi ve beraberindeki sendikalaşma hareketleri işçi sınıfının haklarının korunmasında önemli adımlar atılmasını sağlamıştır. Bunun en yakın örneği cam işçilerinin haklı mücadelesinde görülmüştür. Buradan da görüyoruz ki, işçi sınıfının ancak “örgütlü” olduğu çerçevede hakkını alabilmekte ve bazen de mevcut haklarını koruyabilmektedir.

1 Mayıs’ın kutlanması ve tatil kabul edilmesi elbette ki önemli bir kazanımdır. Bu kazanımlar örgütlü işçi mücadelesine de yansımalıdır. Ancak, böylelikle “Hak verilmez alınır” ilkesinden hareketle, işin karşılığının hem ücret hem sosyal hak hem de sosyal güvence olarak işçiye verilmesi sağlanabilir. Ancak böylelikle üreten toplumun temelini oluşturan emek gücü hak ettiğini alabilir. Ve böylelikle toplumdaki sosyal adalet kavramı gelişebilir.

Bugün ülkemiz ve dünya genelinde Covid-19 salgınının yaşandığı bir dönemde 1 Mayıs’ı kutlayacağız. Bu yıl 1 Mayıs’ı meydanlarda kutlayamayacağız ama birbirimizden uzakta da olsak işçilerimizle dayanışma içerisinde olacağız. Tüm emekçilerimizin ve toplumumuzun sağlığı açısından buna uymamız gerekmektedir. Ancak bundan sonra da dayanışma içerisinde olursak haklarımızı almaya devam edeceğiz. Böylelikle ister meydanlarda ister sokaklarda isterse de evlerde olalım, hakkını alamayan son işçinin hakkını alacağı güne kadar işçi sınıfının örgütlü mücadelesi büyüyerek devam edebilecektir.

1 Mayıs 1977 tarihinde İstanbul – Taksim Meydanı’nda kutlanan ve tarihe “Kanlı 1 Mayıs” olarak geçen olaylar sonucu hayatını kaybeden 34 insanımızı, bugüne kadar iş kazalarında ve hak arama mücadelesinde yaşamını yitirmiş olan işçilerimizi saygı ve rahmetle anıyor; Barış, kardeşlik ve dayanışma ruhunun var olduğu bir toplum yapısına vesile olması dileğiyle 1 Mayıs İşçi Bayramını kutluyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir