Avcılara güme açıklaması

Bilindiği üzere 2020-2021 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı 12 Ağustos 2020 tarih ve 31211 sayılı (1.Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu kararda avlanmada kullanılması ve bulundurulması yasaklanan araçlar, gereçler ve özellikleri ile avlanma esasları bölümü 9. maddesi h bendi;

“Sulak sahalarda (Ormanlık alanların dışında) su kuşu avcılığında kullanılmak üzere; saz, kamış, diken, ot, çuval vb. doğal malzemelerden yapılmış ve alttan su girmesini engellemek amaçlı metal malzemeyle desteklenmiş taşınabilir gümeler kullanılabilir. Bu malzemeler dışında betonarme, yığma tuğla vb. yapılan güme özelliği taşımayan sabit yapıların avda kullanılması yasaktır”
Güme kurulmasında aşağıda yer alan hükümlere uyulması zorunludur.

– Her bir genel ve devlet avlağında kurulacak güme sayısı, genel ve devlet avlağının toplam alanın 250 ha bölünmesiyle suretiyle hesaplanacaktır. Bu sayıda güme kuruluşuna izin verilecektir.
– Güme kuracak avcılar hangi avlağa kurmak istiyorsa bir dilekçeyle bağlı bulunduğu il şube müdürlüğüne başvuru yapacaktır. Başvuru sahibinin o bölgede ikamet eden yerel avcı ve avlanma hakkını elde etmiş olması zorunludur.
– Başvurular her av dönemi için MAK metninin Resmi Gazete de yayımlandığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde bilfiil güme kurmak isteyen avcı tarafından yapılacaktır.

– Başvurular İl Şube Müdürlüğünce değerlendirilerek izin verilen her bir güme için bir numara verilerek koordinatlarıyla kayıt altına alınacaktır. İzin alan avcı izin aldığı bu koordinatların dışında gümesini avlanmak maksadıyla taşıyamayacaktır.

– Herhangi bir avlakta yapılan başvuru sayısı, o avlak için belirlenen güme kurma sayısını aşarsa, başvurular kuraya tabii tutulacaktır.

– Güme kurma izni verilen avcı kendisi yanında avlanma hakkını elde etmiş olan en fazla 2 avcıyı daha bulundurabilir.

– “Ava açık gün ve zaman dışında bu gümeler de bulunulamaz” hükümlerine göre Avda kullanılacak gümeler yeniden tanımlanarak, güme kurulmasını belirli esaslara bağlamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir